Prednosti poznavanja više jezika

Višejezičnost donosi i zdravstvene prednosti

Slikovni prikaz
Poznato da je da poznavanje više od jednog jezika može doneti razne prednosti. Može vam pomoći pri zapošljavanju, stvoriti nove poslovne mogućnosti, omogućiti da bolje provedete odmor u inostranstvu i slično.
Osim toga deca koja odrastaju u porodicama gde se govore dva različita jezika stiču kulturološke i socijalne prednosti, jedinstven pogled na različite kulture i odmalena neguju afinitet prema jezicima. 
Nedavno su zdravstvena istraživanja potvrdila da višejezičnost takodje donosi i zdravstvene prednosti. Kod osoba koje poznaju dva ili više jezika, simptomi demencije, senilnost, teškoće u razumevanju okoline su povezani sa Alcheimerovom bolešću i mogu se odložiti zahvaljujući procesima u mozgu koji se aktiviraju kad se osobe prebacuju sa jednog jezika na drugi odnosno kada govore više stranih jezika.
Zdravstveni radnici su proučavali oko 700 ljudi i shvatili su da promene u rečima, gramatičkim strukturama i zvukovima kojima se pojedine reči izgovaraju predstavljaju prirodnu vežbu za mozak zahvaljujući kojoj su ljudi otporniji na različite simptome demencije.
Istraživanja pokazuju da višejezičnost možda ima jači uticaj na demenciju nego bilo koji do sada poznati lek.