Sudski prevodioci za engleski, nemacki, francuski i spanski jezik

Sudski prevodilac ili sudski tumač...

Stalni sudski prevodilac ili tumač je jedina osoba koja može izdati overeni prevod dokumenta za koji garantuje da je istovetan originalu. Da bi se dobio overeni prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originala ili samo fotokopija ali sa originalom na uvid. Vršimo usluge prevođenja i overe za engleski jezik, nemački jezik, francuski jezik i španski jezik.
Usluga sudskog tumača podrazumeva overavanje prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.

Naši sudski prevodioci, sudski tumači su diplomirani filolozi i članovi udruženja naučnih i stručnih prevodilaca

Oni su iskusni profesionalci u pružanju vrhunskog kvaliteta prevoda u svim specijalizovanim oblastima kao što su pravo, ekonomija, bankarstvo, finansije, marketing, medicina i mnoge druge.
Dosledno garantujemo odličan kvalitet usluge prevodjenja i lektorisanja u svakoj od ovih različitih oblasti. Naši sudski tumači i prevodioci promovišu društvene i komercijalne vrednosti olakšavajući komunikaciju medju svojim klijentima i uspostavljajući standarde profesionalnosti i etičnosti. Naš beskompromisan stav o kvalitetu usluga je razlog zašto nam se klijenti i dalje vraćaju.
Prevodilački proces je prilagodjen uspostavljenim standardima Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu čiji smo članovi. Tokom 15 godina iskustva ostvarili smo više od 40 000 projekata i uspostavili komunikaciju sa mnogobrojnim domaćim i stranim firmama.
Naša dugogodišnja lista klijenata se sastoji od vodećih domaćih i inostranih korporacija, pravnih i finansijskih revizorskih kuća, marketinških agencija, naučnih i istraživačkih institucija kao i pojedinaca koji nam daju poverenje i stalnu saradnju. 
Nudimo brzu uslugu, tačne prevode i jednostavan proces za naše klijente kontaktradimo pod strogim smernicama obraćajući pažnju na svaki detalj. Svaki dokument se analizira i formatira. U trenutku kada dokument dodje do završne faze, prevedena verzija je savršena interpretacija originala.

Sudski prevodi engleski jezik, Beograd

Stekli smo neograničeno poverenje poslovnih partnera. Naš cilj je izrada prevoda sa overom sudskog prevodioca, koji terminološki i stilski u potpunosti odgovaraju originilanom dokumentu

Sudski tumač za engleski prevodi sa overom sudskih prevodilaca.

Vršimo prevođenje i overu svih vrsta dokumenata za englesko-srpski i srpsko-engleski jezik. Naši sudski tumači i prevodioci su diplomirani filolozi i članovi Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu, ovlašćeni od strane suda da svojim pečatom overavaju prevedena dokumenta i na taj način dokazuju da su verna originalnom dokumentu.


Naši prevodi su stručni, verni originalu i terminologiji. Prevodilačka agencija Popović pružiće vam usluge prevođenja svih vrsta tekstova za fizička i pravna lica. Prevodimo i overavamo lična dokumenta za fizička lica kao i stručne tekstove za pravna lica - opšti tekstovi, stručni tekstovi, lična dokumenta (diplome, svedočanstva, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, pasoše, razna uverenja, izjave).

Prevodimo i medicinske, tehničke, pravne tekstove, tendere, knjige, internet stranice i mnoge druge tekstove iz raznih oblasti.

Materijal koji se prevodi možete nam dostaviti lično, putem e-mail-a, faxom, a mi ćemo vam prevedene i overene dokumente dostaviti lično preko naše kurirske službe i to potpuno besplatno. Takodje možete ostvariti popuste na veći broj strana i ako ste naš stalni poslovni partner kao i mogućnost ostvarivanja popusta ako se upišete u "Newsletter" koji se nalazi na zvaničnom sajtu naše agencije. Trenutna cena jedne prevedene i overene stranice je 1000 dinara bez popusta, a ako iskoristite neki od navedenih cena može biti za 10-20% niža. Dokument se dobija u dva primerka.

Srdačan pozdrav!
011 / 37 31 734
064 / 12 40 813