Sudski prevodilac za engleski jezik Beograd - prevođenje tekstova

Sudski prevodilac za engleski jezik Beograd, prevođenje tekstova - španski, nemački, francuski, italijanski, poljski, rumunski itd.


Popusti ikona
Popusti
Prevodilačka agencija Popović pruža usluge prevodjenja i sudskog tumačenja za engleski jezik, nemački jezik, španski jezik, francuski jezik, kineski jezik, poljski jezik, rumunski jezik, italijanski jezik, mađarski jezik itd.. Možete nam se obratiti  za usluge prevodjenja i sudskog tumačenja za skoro sve svetske jezike. Uključujemo naše saradnike iz vodećih prevodilačkih agencija u Beogradu sa kojima imamo izuzetan, višegodišnji poslovni odnos.
BESPLATNA DOSTAVA I POVOLJNE CENE. Postoje dve vrste pismenog prevoda - prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača i stručni prevodi za koje nije potrebna overa. Overeni prevodi stalnog sudskog tumača su zvanični prevodi osobe koja u potpunosti vlada pravnom materijom ciljanog jezika i koja je postavljena od strane nadležnih organa vlasti - suda. Sudski tumači svojim potpisom i pečatom potvrdjuju da je prevedeni dokument istovetan originalu, verna kopija originala. Za sam početak prevodjenja potrebni su originalni dokumenti koji se prevode na uvid ili overena fotokopija. Dokumenta ili tekst koji se prevode možete nam dostaviti lično ili putem elektronske pošte. Prevedeni i overeni materijal isporučujemo potpuno besplatno na željenu adresu.
VAŠ PREVODILAČKI TIM !!!