prevod na afričke jezike

Povećanje potražnje za prevod na afričke jezike

Do ove godine afričko tržište je bilo zapostavljeno. Do početka 2017. godine uglavnom su se prevodila medicinska dokumenta vezane za suđenja pacijenta. Sada se primećuje porast broja stanovnika, posebno u Nigeriji. Većina ljudi još uvek nije toliko dobro plaćena i živi na liniji siromaštva ili blizu nje. Srednja klasa raste u mnogim zemljama poput Kenije, Tanzanije, Senegala i drugih zapadnoafričkih zemalja, pa je i tamo povećana potreba za prevodjenje jezika.

Koji jezici imaju visoku potražnju?

Uglavnom Svahili, Somalijski, afrički, Zulu, Kosu, Sesoto, Malagazije, Amharike, Tigrinje, Hause i Joruba. Tvi, Eve, Mandinka, Volof, Fulani, Sepedi, Setsvama, Luganda, Kiniarvanda, Chicheve su takodje u grupi jezika rastuće potražnje.
Afrički jezici se dele u pet velikih grupa:
  1. afro-azijski jezici koristi se još i naziv semitsko-hamitski jezici - u Africi među njima su najrasprostranjeniji Arapski, Amhara, grupa berberskih jezika, grupa kušitskih jezika (Oromo, Somalijski), Hausa.
  2. nilo-saharski jezici - u Keniji (Luo, Masai), u Ugandi (Lango, Ačoli), u Maliju i Nigeru (Songaj grupa, npr. Đerma), u Nigeru i Nigeriji (Kanuri), Sudan, Čad itd.
  3. niger-kongoanski jezici - deli se na dve podgrupe: grupa jezika zapadne Afrike (najrasprostranjeniji su Joruba, Igbo, Fulani, Volofski, Mande grupa među kojima su Mandinka, Bambara) i Bantu grupa (najrasprostranjeniji su Svahili, Kirundi, Lingala, Kikongo, Zulu, Šona, Čičeva)
  4. kojsanski jezici - govore se u jugoistočnoj Africi (Bocvana, Namibija, Angola) i tipično je prisustvo kliktanja jezikom pri izgovaranju reči, stanovništvo koje govori ove jezike su Bušmani i Hotentoti
  5. malgaški jezik koji pripada grupi austronezijskih jezika

Koje vrste industrije ili sadržaja su u trendu?

Uvek zdravstvena zaštita, pošto ima mnogo medicinskih ispitivanja širom kontinenta. Tehnologija raste sa mobilnim telefonima. Apple, Amazon, Facebook, Google i Uber su sve više zainteresovani za Afriku. Microsoft je došao tamo pre dugo vremena. Takođe se prevode edukativni materijali, ugovori i neke tehničke karakteristike za inženjerske alate.

Iz perspektive klijenta, Afrika je veoma jezički različit kontinent. Ovo predstavlja izazove za prevodioce. Naravno, koriste se kolonijalni jezici kao što su engleski, francuski i portugalski, ali je Ii vrlo važno prevođenje informacija na lokalne jezike.

Prevođenje na lokalne jezike je važno kada se oglašavate u Africi; posebno na internetu ili ako želite da ljudi koriste vaše aplikacije. Čak i ako imaju francuski, portugalski ili engleski jezik još uvijek preferiraju pretraživanje na svom jeziku. Takođe, priručnici za mobilne telefone i druge uređaje su cenjeni na lokalnim jezicima.