Sudski prevodioci za engleski, nemacki, francuski i spanski jezik

Sudski prevodilac ili sudski tumač...

Stalni sudski prevodilac ili tumač je jedina osoba koja može izdati overeni prevod dokumenta za koji garantuje da je istovetan originalu. Da bi se dobio overeni prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originala ili samo fotokopija ali sa originalom na uvid. Vršimo usluge prevođenja i overe za engleski jezik, nemački jezik, francuski jezik i španski jezik.
Usluga sudskog tumača podrazumeva overavanje prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.

Naši sudski prevodioci, sudski tumači su diplomirani filolozi i članovi udruženja naučnih i stručnih prevodilaca

Oni su iskusni profesionalci u pružanju vrhunskog kvaliteta prevoda u svim specijalizovanim oblastima kao što su pravo, ekonomija, bankarstvo, finansije, marketing, medicina i mnoge druge.
Dosledno garantujemo odličan kvalitet usluge prevodjenja i lektorisanja u svakoj od ovih različitih oblasti. Naši sudski tumači i prevodioci promovišu društvene i komercijalne vrednosti olakšavajući komunikaciju medju svojim klijentima i uspostavljajući standarde profesionalnosti i etičnosti. Naš beskompromisan stav o kvalitetu usluga je razlog zašto nam se klijenti i dalje vraćaju.
Prevodilački proces je prilagodjen uspostavljenim standardima Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu čiji smo članovi. Tokom 15 godina iskustva ostvarili smo više od 40 000 projekata i uspostavili komunikaciju sa mnogobrojnim domaćim i stranim firmama.
Naša dugogodišnja lista klijenata se sastoji od vodećih domaćih i inostranih korporacija, pravnih i finansijskih revizorskih kuća, marketinških agencija, naučnih i istraživačkih institucija kao i pojedinaca koji nam daju poverenje i stalnu saradnju. 
Nudimo brzu uslugu, tačne prevode i jednostavan proces za naše klijente kontaktradimo pod strogim smernicama obraćajući pažnju na svaki detalj. Svaki dokument se analizira i formatira. U trenutku kada dokument dodje do završne faze, prevedena verzija je savršena interpretacija originala.